การเช็คนาฬิกาคาสิโอ

1.  สินค้าของ Casio ทุกชิ้นจะต้องมีคู่มือติดมากับสินค้าทุกชิ้นโดยให้สังเกต ตัวเลข 4 หลักที่อยู่หน้าปกของคู่มือ เช่น Module No. 3263 ว่าตรงกับตัวเลข 4 หลักที่อยู่ในกรอบสีเหลี่ยมของฝาหลังนาฬิกาว่าตรงกันหรือไม่ ถ้าไม่ตรงกันแสดงว่าเป็นของปลอมแน่นอน

2. สามารถเปรียบเทียบฟังชังก์การใช้งานของนาฬิกาแต่ละเรือนได้โดยนำตัวเลข 4 หลักที่อยู่ในคู่มือหรือในกรอบสีเหลี่ยมของฝาหลังนาฬิกา มาเช็คข้างล่างนี้ ว่าฟังก์ชั่นตรงกันกับเว็บ Casio หรือไม่ หากขาดฟังก์ชั่นอย่างใดอย่างหนึ่งไปแสดงว่าเป็นของปลอมแน่นอนคะ
คลิกเช็คนาฬิกาคาสิโอได้ที่ http://support.casio.com/th/manual/manuallist.php?cid=009

สบู่หน้าใส ลดสิว คุริ
สบู่หน้าใส คุริ ผสมผล คามู คามู

Search