เครื่องหมาย DBD Verified คือ ??

เครื่องหมาย DBD Verified คือ เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ออกให้แก่ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ประสงค์จะได้รับเครื่องหมาย DBD Verified โดยจดทะเบียนและมีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และแสดงว่าเว็บไซต์นั้น ๆ มีคุณภาพผ่านเกณฑ์ประเมินตามมาตรฐานคุณภาพธุรกิจ e-Commerce ของกรมฯ 

นโยบายการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน (Policy to resolve complaints)

นโยบายการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน (Policy to resolve complaints)

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า

Customer-Support

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของเราได้ที่: ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
โทร: 080-6149399 ( จันทร์-ศุกร์ 10.30-17.30 น.และ เสาร์-อาทิตย์ 10.30-17.00 น.)

หน้าที่ 1 จาก 2

สบู่หน้าใส ลดสิว คุริ
สบู่หน้าใส คุริ ผสมผล คามู คามู

Search