การรับประกันและการคืนสินค้า / เงื่อนไขในการส่งคืนสินค้า

สินค้ามีตำหนิ หมายถึง สินค้าที่ท่านได้รับไป มีรอยตำหนิมากกว่าที่ท่านจะรับได้
สินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ หมายถึง สินค้าที่ท่านได้รับไป ไม่ตรงกับสินค้าที่ท่านได้สั่งซื้อไว้
หากสินค้ามีปัญหา ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ คุณสามารถส่งสินค้ากลับมาได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

สินค้าทุกชิ้นจะถูกทำการตรวจสอบคุณภาพก่อนที่จะมีการส่งมอบทุกครั้ง และบริษัทจะไม่ส่งของมีตำหนิ ให้กับลูกค้าอย่างเด็ดขาด นอกจากนี้ เพื่อให้ท่านมั่นใจกับการสั่งซื้อและการบริการหลังการขาย และท่านยังสามารถสอบถามปัญหาข้อข้องใจได้ตลอดเวลา ที่หมายเลข 080-614-9399 ดังนั้น วางใจได้ว่าเมื่อซื้อสินค้ากับเราแล้ว ท่านจะได้รับการบริการที่ดีแน่นอนค่ะ